PRACA Z AKTORAMI – tematy


  • głęboka transformująca praca z ciałem, głosem, energią i emocjami
  • MOMENT KREACJI moment narodzin postaci w aktorze, kiedy otwiera się źródło emocjonalne i energetyczne postaci w ciele aktora; główne etapy rozwoju postaci
  • ZAUFANIE DO CIAŁA, które prowadzi aktora w procesie stwarzania postaci, zaufanie do własnego doświadczenia; ciało w przepływie, ciało wrażliwe, ciało czujące, ciało reagujące
  • docieranie do PIERWOTNEGO GŁOSU aktora, odwaga w jego wyrażaniu i podążaniu za nim; otwieranie głosu i śpiew spoza „ja”
  • ŚWIADOMOŚĆ blokad, progów, mechanizmów obronnych aktora oraz świadomość własnych możliwości, zasobów i granic; praca z blokadami i potencjałem aktorskim
  • doświadczenie ORGANICZNEGO PROCESU I PRZEPŁYWU w ciele, relacji i grupie
  • zespół aktorski jako JEDNO WSPÓLNE CIAŁO – połączenie na głębokim poziomie, doświadczanie wspólnych przepływów i świadome poddawanie się wspólnemu procesowi
  • praca z ARCHETYPAMI oraz obrazami i postaciami wewnętrznymi
  • pogłębienie kreatywności i indywidualności aktora


W ramach pracy z aktorami i reżyserami prowadzę:


COACHING AKTORSKI


Celem jest przygotowanie aktora do roli, uruchomienie aktora, budowa postaci, transformacja wewnętrzna aktora. Szczególną formą coachingu aktorów są sesje, podczas których reżyser projektu uczestniczy w pracy, obserwując proces uruchomienia aktora i postaci.

TRENINGI I WARSZTATY AKTORSKIE

Celem jest rozwój aktora, praca z blokadami i praca z potencjałem. Pracuję indywidualnie oraz z grupami. Warsztaty są tworzone indywidualnie dla każdej grupy, zgodnie z jej potrzebami i procesem.

COACHING PROJEKTU

Pracuję z reżyserem, jego celami i wizją. Coachuję projekt i procesuję różne jego aspekty – warsztatowe, artystyczne, relacyjne, energetyczne – tak, żeby projekt mógł się uruchomić i w pełni rozwinąć swój potencjał.